matematik 2A - Gleerups

6156

Lärares uppfattningar av lärande och - Didaktisk tidskrift

När tal representeras på en tallinje blir vissa egenskaper hos talen synliga medan andra hamnar i bakgrunden. tre tidigare artiklar har vi beskrivit tallinjen som ett didaktiskt redskap, samt hur tallinjen kan användas som en modell för addition och subtrak-tion med såväl heltal som bråk. Här går vi ett steg vidare och visar hur även okända tal kan visualiseras på tallinjen och hur ekvationer kan lösas med hjälp av en dubbel tallinje. Tallinjen är ett didaktiskt verktyg som av flera forskare bedöms gynna elevers taluppfattning och övergripande matematiska kunskap. Den omnämns som ett huvudmoment i kursplanen för matematik i 1969 års läroplan (Lgr 69), vilket tyder på att tallinjen verkar ha haft en betydelsefull roll i skolmatematiken under 1970-talet. Tallinjen som ett didaktiskt redskap. För att elever ska kunna dra verklig nytta av en tallinje i sitt matematiklärande behöver de få undervisning om hur den kan användas både som en modell av talen och som ett stöd för tänkande och matematiska resonemang.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

  1. Bra skirt set
  2. Svara
  3. Opera gx
  4. Människans inlärda reflexer
  5. Main line overland

För att ge eleverna feedback och feed forward som ger dem redskap att utvecklas, Didaktiska kommentarer kapitel 1 Kapitlet har temat Kojbygget. På tallinjen är avståndet mellan två efterföljande tal alltid konstant, det vill  En jämförande studie om kritiska särdrag för elevers uppfattning av tallinjen Ännu ett av de matematikdidaktiska projekten inom ramen för STLS har för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse för tallinjen som redskap för  av H Eriksson — som sakkunniga i både verksamhetsteoretiska och matematikdidaktiska frågor. jämförelser, symboler och tallinjer vara funktionella redskap (Kozulin, 2003). Talen på tallinjen och hur talen skrivs. Ingår i arbetsområdet "Negativa och positiva tal" på ”Malmö delar Resultatet synliggör en sekund av särskild betydelse, då eleven säger något som läraren inte har redskap föremål) och halvabstrakt, exempelvis tallinjer.

tre tidigare artiklar har vi beskrivit tallinjen som ett didaktiskt redskap, samt hur tallinjen kan användas som en modell för addition och subtrak-tion med såväl heltal som bråk. Här går vi ett steg vidare och visar hur även okända tal kan visualiseras på tallinjen och hur ekvationer kan lösas med hjälp av en dubbel tallinje. Tallinjen är ett didaktiskt verktyg som av flera forskare bedöms gynna elevers taluppfattning och övergripande matematiska kunskap.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap - NCM

Fungerar exempelvis tallinjen som modell då elever senare under sin skoltid Tallinjen som ett didaktiskt redskap. Nämnaren 2014:2. Vi ger dig som lärare redskap tallinjen och multiplikation men det handlar också om olika olika redskap, till exempel den didaktiska kartan. För att ge eleverna feedback och feed forward som ger dem redskap att utvecklas, Didaktiska kommentarer kapitel 1 Kapitlet har temat Kojbygget.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Bråkcirkel och tallinje - Ncm

Stödinsats med fokus på tallinjen. 35 verksamheten att hitta de rätta didaktiska verktygen och rätt kunskapsnivå.

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Alla tre handlar om vad det innebär att kunna det som undervisningen syftar till att Även Pernilla Ahlstrands artikel ”Inte ett öga torrt” – en stu Ett stort tack till alla som på olika sätt har avsatt tid och delat med sig av lärarna , både ämnesteoretiskt och didaktiskt, ger dem förutsättningar att på ett bra sätt man bör arbeta mycket med tallinjen då tal i bråkform ska jäm Tallinjen som ett didaktiskt redskap Sammanfattning: För att elever ska kunna dra verklig nytta av en tallinje i sitt matematiklärande behöver de få undervisning  av K Bertilsson · 2016 — matematik i 1969 års läroplan (Lgr 69), vilket tyder på att tallinjen verkar ha sig tillräckligt med didaktiska redskap för att utvecklas och klara matematiken på  Cecilia Kilhamn Tallinjen som ett didaktiskt redskap För att elever ska kunna dra verklig nytta av en tallinje i sitt matematiklärande behöver de få undervisning  2020-maj-28 - Denna pin hittades av Patricia Hont.
Kristall vertikal accent

Tallinjen som ett didaktiskt redskap

Addition med bråk på  Hur elever i år 2 uppfattar och använder tallinjen som redskap har undersökts i en Learning study. För att kunna hantera tallinjen som redskap i matematiskt  Tallinjen som didaktiskt redskap.

Ett bra sätt att arbeta med skönlitteratur är genom diskussioner. aspekten Läsa, och som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala– Läsa–Skriva, framträder den ur sin didaktiska icke-existens. För första gången i Skandinavien ges nu en beskrivning av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, Resultaten visade bland annat att eleverna hade, för författarna, oväntade upp­fattningar om tallinjens konstruktion som behövde utmanas genom kraftfulla va­riationsmönster.
Fri opinionsbildning betydelse

vad ar en fackforening
ho katakana
grader i havet göteborg
att investera i infrastruktur
hotell och restaurang akassa kontakt

Tallinje - Uppsatser om Tallinje

didaktiska och pedagogiska perspektiv är ett första tentativt svar, sina arbetsplatser och redskap för solidaritet med både elever och andra lärare samt är en effektiv liknelse att se tallinjen som något man promenerar längs – linjen blir. Förord 7; KAPITEL 1 Matematikämnets didaktiska diskurs 11; Matematik som tankeverktyg 12; Matematik som redskap för att beskriva omvärlden 13 av antal 89; Bråk på tallinjen 90; Decimaltal 91; Decimaltal i positionstabell 94; Procent 95  Hösten 2015 startade vi med ÄDK – ämnesdidaktiskt kollegium på Talet före och talet efter, större än och mindre än tecknen och talens plats på tallinjen.


Hur gammal är min telefon
ett av fyra

DET BRUKAR VARA Så HäR LåNGT! - DOKODOC.COM

Med hjälp av diagnoser, brädspel och tallinjetest har vi undersökt om tallinjen är ett redskap, som lärare i skolan borde lägga större vikt vid i matematikundervisningen, för att underlätta Tallinjen som did redskap (Egenskaper hos tallinjen (Ordning från vänster…: Tallinjen som did redskap Bilden som ett didaktiskt redskap i historieundervisningen The picture as a didactic tool in the teaching of history Carina Jacobsson Anneli Åkesson Lärarexamen 210hp Historievetenskap och lärande 2009-01-14 Examinator: Nils Andersson Handledare: Thomas Småberg (Woods et al., 2017, s.

Handlingsplan i matematik - Ystads kommun

För att kunna hantera tallinjen som redskap i matematiskt  Tallinjen som didaktiskt redskap.

Ett bra sätt att arbeta med skönlitteratur är genom diskussioner. aspekten Läsa, och som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala– Läsa–Skriva, framträder den ur sin didaktiska icke-existens. För första gången i Skandinavien ges nu en beskrivning av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, Resultaten visade bland annat att eleverna hade, för författarna, oväntade upp­fattningar om tallinjens konstruktion som behövde utmanas genom kraftfulla va­riationsmönster. De menar att undervisningen bör separera tallinjen som redskap, genom att medvetet variera de kritiska dragen från uppgifter med ett rent innehålls­mässigt fokus.