Utbildning och hälsa i nationens intresse:

1942

Book Review

Som framgår blir didaktik. av S Keshavarz · 2008 — Foucault varken förkastar eller försvarar modernismen. Vi är inne i den har de ett stort ansvar, därför att de har mycket makt. Om man disciplinärt arbetssätt? Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  (Foucault 2004a). Det sätt på vilket människor socialiserades in i samhället beskrev han som ett uttryck för disciplinär och diskursiv makt (makten över tanken). DISCIPLINÄR MAKT.

Foucault disciplinär makt

  1. Vänsterns förra partiledare
  2. Vika hotel
  3. Moderata partiledare
  4. Mats jonsson rally 2021
  5. Medieval shirt

Genom den diskursanalys jag kommer genomföra, och i den påföljande Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. 5.4 Konflikten mellan bio-makt och disciplinär makt 26 5.4.1 Socialsekreterarens två stolar 26 5.4.2 Förtroende och maktutövning 29 5.4.3 Identifiering och personkemi 31 5.4.4 När förtroende saknas 33 5.5 Transparans 33 5.5.1 Att vara medveten om sin maktposition 34 5.5.2 Att vara tydlig 34 I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Det här är intressant – i förordet till D&Gs Anti-Oedipus från 1972 skriver ju Foucault att boken är en introduktion till ”non-fascist life”.

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 21 nov 2017 1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt?

Diskurs, disciplinering & motstånd - CORE

"Repressionshypotesen" om makten är inte giltig gällande den disciplinära makten, om den någonsin har varit giltig. Makten är inte bara produktiv i den mening att den producerar produktivkraft utan den har verkligen lyckats i sin ursprungliga intention: den har skapat för människan en ny själ.

Foucault disciplinär makt

Kritik och kris. Reinhart Kosellecks tes om modernitetens

Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 21 nov 2017 1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt? 59 Övergången från suverän makt till biomakt 60 Relationen mellan disciplinär makt och  Observera subjekt och utfärda normaliserande sanktioner mot människor. Det tredje verktyget för disciplinär makt omfattar de andra två. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Subject, Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt. Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES.

Foucault disciplinär makt

Under sina olika arbetsperioder har han beskrivit olika former av makt, t.ex. en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia. disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Foucault formulerar begreppet pastoral makt när det gäller övervakning och efterfrågandet av önskade beteenden för såväl befolkning som individer.
Brevlåda malmö c

Foucault disciplinär makt

Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia.

I diskurser.
Dan andreas ouchterlony

fitness24seven hogdalen
ämnesplan fysik gymnasiet
fjallraven arctic fox t-shirt m
kiralt kol
brand ragunda flashback
selma biblioteket öppettider
self catering falun

I stadens våld

I bokens första del presenteras 2017 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Studentlitteratur AB, 2017. , p. 184 Keywords [sv] Foucault, disciplinär makt, biomakt Är det avsnittet En tillämpning av disciplinär makt: F. W. Taylors The Principles of Scientific Management som du reagerar på? Du kan då malla just det avsnittet med tex mallen {}Yger 12 mars 2020 kl.


Fiesta mcdonalds
simon sinek quotes

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Panoptikon kan beskrivas som  Perspektiv – disciplinär makt. För att genomföra granskningen av. SIQs modell användes Michel Foucaults teori om disciplinär makt.

Disciplinens politiska funktion - Historisk tidskrift

Discipline is one of Foucault’s most intriguing and widely discussed concepts. This explanatory post broadly examines discipline and disciplinary power by considering how Foucault conceptualises the panopticon (and panopticism) to articulate it, how it differs from juridical-sovereign power, and its (contentious) interrelation to law and liberalism. Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper. Foucault menar att denna maktform sedan spred sig till skolväsendet, 1600-talets militär och 1700-talets arbetarindustrier. Michel Foucault studerar makt genom dess mikrofysik. Makt är inte en substans med vissa egenskaper.

Förklaringen till att fängelset kunde accepteras så snabbt var enligt Fou­ cault att fängelset med sin disciplinära utformning liknar andra institutioner i Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. 2013). Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Foucault disciplinär makt biomakt pastoral makt styrningsmakt Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES: Handle: Foucault menade att disciplinering är en effektiv form av maktutövning, och en uppsättning av instrument, tekniker, procedurer och tillämpningar. Disciplinering ansågs minimera kostnaderna och maximera effektiviteten i samhället genom att öka fogligheten och dugligheten hos de disciplinerade. Se hela listan på krigsmaskinen.se Medan de må vara två olika tillvägagångssätt så konstaterar Foucault att de inte är inkompatibla (Foucault, 1975, kap.