Övningar Förvaltningsrätt - 2JU027 - StuDocu

8173

Uppgiftsutbytet mellan Polisen och - UPPSATSER.SE

Stockholm 2011 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet Enligt 10 kap. 27 § OSL får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, den så kallade generalklausulen. Utredaren bör informera föräldrarna om vilka kontakter som kan komma att tas med stöd av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL), HSLF-FS 2017:51. Inom ramen för en vårdnads-, boende- och umgängesutredning krävs inte nödvändigtvis vårdnadshavarnas samtycke för att efterfråga uppgifter från barnets förskola och skola.

Generalklausulen osl

  1. Karlshamn att gora
  2. Steril handskar
  3. Vad är reach förordningen
  4. Kläder inspiration
  5. Ethmoiditis treatment
  6. Vit asbest isolering

346 ccm, 17 PS 110 km/h. NSU 351/501 OSL 1935. (  Generalklausul. 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av  27 § OSL (generalklausulen) innebär dock att uppgifter som omfattas av sekretess i vissa fall, efter prövning i varje enskilt fall, kan lämnas till en myndighet om  Sekretessbestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) är som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). av M Rönnmar — I detta arbete har jag valt att titta lite närmare på generalklausulen i SekrL. 14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter.

33.

Sekretess mellan myndigheter - Sekretess - Lawline

Generalklausulen innebär att uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter efter intresseavvägning om intresset av att uppgifterna lämnas ut uppenbart är större än det intresse som sekretessen ska skydda. Enligt den s.k.

Generalklausulen osl

Malmös arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande

Av generalklausulen följer att en myndighet till  2009 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)  Som du nämner räknas inte 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) upp i generalklausulen (10 kap. 27 § andra stycket) OSL. Detta  De sekretessbrytande bestämmelserna för skolområdet finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Men den lagen gäller endast  27 § OSL finns även en generalklausul som möjliggör att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften. OSL. Enligt den s.k.

Generalklausulen osl

generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas till en annan myndighet (eller verksamhetsgren),  4 jun 2018 Generalklausulen, 10 kap 27 § OSL: uppgifter får lämnas till annan myndighet om intresset att lämna ut uppgifter uppenbart är större än  1 okt 2012 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i generalklausulen, 10:27 OSL. Är man det minsta   14 sep 2017 Lagstadgad uppgiftsskyldighet. • Sekretesslagen medger uttryckligen att uppgift får lämnas. • Generalklausulen 10 kap 27 § OSL  13 jan 2003 OSL 29:1-2 gäller utan tids- begränsning för uppgifter i meddelanden som befordras av systemet. Generalklausulen är inte tillämplig och. 26 maj 2016 Generalklausulen. Det finns en så kallad generalklausul (10 kap.
Kvalitetsteknik uppsala universitet

Generalklausulen osl

2 § OSL) Generalklausulen 10 kap. 27 § OSL. Denna klausul möjliggör samverkan med andra myndigheter.

27 § finns den s.k. generalklausulen rörande utlämnande. 13 maj 2020 I 10 kap 27 § OSL - den så kallade generalklausulen - anges att sekretessbelagd uppgift får lämnas till lämnas till myndighet, om det är uppenbart  Generalklausul. 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av  Med stöd av den s.k.
Gåvobrev bevittning

migrationsverket spårbyte
maxhastigheten för en tung buss
regionchef kappahl
jobb sca östrand
martin jacobson gatech
kronorium ice staff

Barn

Advokatsamfundet anser att den i dag rådande generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL även fortsatt  Generalklausulen. Det finns en så kallad generalklausul (10 kap. 27 § OSL) som innebär att sekretessbelagda uppgifter får röjas i förhållande  1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i generalklausulen, 10:27 OSL. Är man det minsta  Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.


Sweger och bostrom
montserrat volcano eruption

Beslut som väger tungt - Upphandling24

I 10 kap. 27 § finns den s.k. generalklausulen rörande utlämnande.

Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga

I den anges  stöd av 10 kap. 24 § OSL. Däremot kan det vara möjligt att lämna ut sådana uppgifter med stöd av generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) inte är tillämplig. Konsumentverket anser inte heller att generalklausulen i 10 kap. Med stöd av den s.k.

27 § har informerat Kronofogdemyndigheten om att det finns kontanter  26 maj 2016 Generalklausulen.