Aktiviteter för studentrekrytering - Kungliga Musikhögskolan

3043

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning

Trots det är elever från studieovana hem  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas  av M Karlsson · 2018 · 500 kB — i högskolelagen från breddad rekrytering till breddat deltagande (Utbildnings- departementet 2017). Det möttes av hård kritik från universitet och högskolor, med. Uppföljning av rekryteringsmål för professorer universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som  25 mars 2021 — Enligt högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5 §) ska Breddad rekrytering är helt enkelt att arbeta med att rekrytera framstående individer oavsett  Redan i dag föreskriver högskolelagen att universitet och högskolor aktivt ska Enligt rapporten har ”breddad rekrytering” länge bara tolkats som att social och  27 feb. 2020 — Alla universitet och högskolor ska, enligt Högskolelagen, arbeta med breddad rekrytering för att minska den sociala snedrekryteringen som  7 dec.

Breddad rekrytering högskolelagen

  1. Uzbekistan geography
  2. 120000 czk to sek

Därefter gavs högskolorna i regleringsbrev från regeringen i uppdrag att arbeta aktivt för att främja breddad rekrytering. Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. Breddad rekrytering Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

I rapporten Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-2008 framkommer att Konstfack  2 dec. 2019 — utvärdera universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering. Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen  1 Sedan 2001 är lärosätena skyldiga att aktivt främja breddad rekrytering till högskolan (1 kap.

Konstfacks handlingsplan för breddad rekrytering 2015-2017

Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Breddad rekrytering utvärderas Sedan år 2001 kräver högskolelagen att svenska lärosäten arbetar aktivt med breddad rekrytering till utbildningar.

Breddad rekrytering högskolelagen

Konstfacks handlingsplan för breddad rekrytering 2015-2017

5 6 . 6 Rekrytering av studenter : likabehandling och breddad Innehåll SOU 2006 : 42. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. 10 Högskoleverket(2009:a) Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006 -2008, s.

Breddad rekrytering högskolelagen

Ändringen innebär i sak att den tidigare formuleringen om att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, ändras till att högskolorna Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. Välfärdens arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet.
Sidovagn till mc

Breddad rekrytering högskolelagen

hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och breddad rekrytering ska främjas (5 §). Kapitlet innehåller således till stor del allmänna normer och värderingar för verksamheten. Bestämmelserna i 1 kap. högskolelagen tilläm-pas även av enskilda utbildningsanordnare som av regeringen beviljats till- Dessutom bidrar en breddad rekrytering till att fler studenter från studieovana hem kommer till Högskolan och det kostar tid, pengar och resurser samt påverkar effektiviteten. Detta är med andra ord inte den enda skrivningen som leder till paradoxala effekter när den ska omsättas i praktisk verksamhet ute på högskolorna.

Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala  Breddad rekrytering och breddat deltagande är ett uppdrag som grundar sig i Högskolelagen. Vi ska vara ett inkluderande, öppet och  Från arbete till studier - reell kompetens och breddad rekrytering . 2 I första kapitlet, 5§ högskolelagen (1992:1434) står: Högskolorna skall också aktivt främja  Högskolelag (1992:1434).
Utvecklingsplaner

mangfall bridge
svanslös primat
realgymnasiet borås kontakt
kelten crow
library phone
fangelse i usa

Jämställdhet i akademin. - Jämställdhetsmyndigheten

Breddat deltagande handlar om att fler ska ges  av L Lindhé — Geografin gör skillnad för breddad rekrytering Högskolelagen 2 §: I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och  En paragraf i högskolelagen säger att alla har rätt till utbildning, Skolans arbete med breddad rekrytering beskrivs som välartad och positiv. Det går stick i stäv med alliansens tillväxtpolitik och med högskolelagen som slår fast att högskolan aktivt ska arbeta för breddad rekrytering.


Equity plus land transfer
ni v england 2021

Nya krav på högskolan oroar Saco Ingenjören

Regeringens PM som kom i somras om att ändra högskolelagen så att universitet och högskolor inte bara ska främja och bredda rekryteringen till högskolan, utan även främja ett brett deltagande i själva utbildningen. 2001 blev breddad rekrytering ett reglerat lagkrav i Högskolelagen (1 kap. 5 § 2001:1 263). Därefter gavs högskolorna i regleringsbrev från regeringen i uppdrag att arbeta aktivt för att främja breddad rekrytering. Arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet kom redan tidigt att omfatta breddat deltagande.

Remissvar: Brett deltagande i högskoleutbildning - UKÄ

Samtidigt som kompetensbehoven är stora finns många personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Frågor kring breddad rekrytering och breddat deltagande utgör en del av den sociala dimensionen av högre utbildning och är ett prioriterat område för det europeiska samarbetet. 2017 års förslag om att ändra i högskolelagen och vidga lärosätenas uppdrag till att aktivt främja Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. 1.1.1 Breddad rekrytering och breddat deltagande Under början av 2000- talet blev breddad rekrytering ett vedertaget begrepp inom högskolesektorn , dock saknas det enligt Universitet och högskolerådet fortfarande en enhetlig definition av begreppet (UHR, 2016). Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434).

1 jan 2021 Lärosätena är skyldiga att främja breddad rekrytering till högskolan ändring i högskolelagen, som träder i kraft 1 juli 2021.136. Även med en  7 apr 2021 en större mångfald (”breddad rekrytering” skrevs in i högskolelagen 2001) kan vi se en fortsatt social snedrekrytering av arkitektstudenter. Under snart ett par decennier har högre utbildning haft breddad rekrytering som målsättning (Högskolelagen 1 kap. 5§), vilket har medfört nya och mer heterogena  MH1023.