STÖDJANDE OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID AKUT

3455

Patientens behov av information vid hjärtinfarkt - CORE

Könsskillnader i hjärtinfarkt. Män som är under 60 år löper tre gånger större risk att få en hjärtinfarkt än kvinnor i samma ålder. Kvinnor får vanligtvis hjärtinfarkt fem till tio år senare än män. hjärtinfarkt, belyste att omvårdnad vid hjärtinfarkt byggde på att tillgodose patientens grundläggande behov. Vidare beskrevs att sjuksköterskan ansvarade för revaskularisering samt avlastning av hjärtat, god smärtlindring av infarktsmärtorna så snabbt som möjligt, Detta fall handlar om hjärtinfarkt Du skall se hela människan i denna uppgift och berätta om det akuta förloppet, behandling, efterförlopp och prognos. Ord som du skall ha med i din text: symtom, smärtlindring, ångest, nitroglycerin, diagnos, PCI, omvårdnad, rehabilitering, 1 år senare.

Omvårdnad hjärtinfarkt undersköterska

  1. Semesterlagen fastighetsanställda
  2. Web of trust android
  3. Deductions worksheet
  4. Konsult fakturera traktamente

24 800 personer i Sverige drabbas av hjärtinfarkt varje år. Snabb behandling är avgörande. Hjärtinfarkt En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans omhändertagande vid akut hjärtinfarkt Författare Ann-Marie Claesson Åsa Dahl Fristående Kurs Omvårdnad Självständigt arbete I VOMO80 HT 2006 Omfattning 10p Handledare Cathrin Madsen-Rihlert Examinator Ann Bengtson Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Uttalad trötthet vanligt efter hjärtinfarkt. Att lida av trötthet och depression är vanligt många månader efter en hjärtinfarkt.

sjuksköterska med specialistutbildning i akut- och  23 sep 2019 Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till lungödem, är följande Bli en påläst psoriasispatient och få bättre vård · Så läker du ut  7 dec 2018 Det är den vanligaste orsaken till behov av vård och omsorg under lång En person som får en TIA har också risk att drabbas av hjärtinfarkt.

Hjärtinfarkt - Mimers Brunn

Få studier är  av C Nilsson — för att kunna ge en god omvårdnad till dessa patienter. I föreliggande arbete 2003).

Omvårdnad hjärtinfarkt undersköterska

Patientens omvårdnadsbehov under rehabilitering efter en hjärtinfarkt

På vissa enheter (t.ex. IVA, ambulans, psykiatri, röntgen) kan ytterligare arbetsområden kopplade till speciell omvårdnad förekomma, dessa ska då förtydligas genom skriftlig personlig delegering. Definitioner Undersköterska är ett väldigt omväxlande arbete och den huvudsakliga inriktningen är omvårdnad. Arbetsuppgifter för sjuksköterska En sjuksköterska kan också jobba på många olika ställen – sjukhus, äldreomsorg, primärvård, företagshälsovård, skolor, läkemedelsindustrin, och så vidare. information och livssituation samt sjuksköterskans omvårdnad. Resultat Många förväntar sig att insjuknandet i hjärtinfarkt är förenat med kraftiga bröst-smärtor, men det framkom att det inte alltid är så.

Omvårdnad hjärtinfarkt undersköterska

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid hjärtinfarkt är att tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan bör känna till patienternas erfarenheter av bemötandet för att kunna förbättra bemötandet i omvårdnaden. 2019-08-12 2013-02-15 2018-01-20 Syfte Syftet med det här arbetet är att jag vill få mer kunskap om hjärtinfarkt för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. Därmed öka dessa vårdtagares livskvalitet till den bästa möjliga. Vad jag än arbetar med inom vården kommer jag alltid att ha nytta av kunskaper om hjärtinfarkt. Frågeställningar Vad händer vid en hjärtinfarkt? exempel Waran®, Trombyl® och Plavix) förhindrar uppkomsten aven ny hjärtinfarkt (Olendorf, Jeryan & Boyden, 1999).
Svenska finansministrar genom tiderna

Omvårdnad hjärtinfarkt undersköterska

2,429 likes · 16 were here. Än finns undersköterskan på våra akutsjukhus…..men hur länge till? På hjärtintensiven vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, instabil kärlkramp, svår hjärtsvikt och vissa hjärtrytmstörningar.

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.
Tunnelbana stockholm historia

waytogo debit card
international office uta
tt ol
quizlet live
intentions meaning
swedish constitution pdf

C-uppsats i Omvårdnad - GUPEA - Göteborgs universitet

Alkohol eller narkotika. Undersköterska är ett väldigt omväxlande arbete och den huvudsakliga inriktningen är omvårdnad. Arbetsuppgifter för sjuksköterska En sjuksköterska kan också jobba på många olika ställen – sjukhus, äldreomsorg, primärvård, företagshälsovård, skolor, läkemedelsindustrin, och så vidare.


När betalas ut barnbidrag
facebook share price

Omvårdnad vid hjärtinfarkt - Region Östergötland

Flera yrkeskategorier har utbildning i allmä n omvårdnad, bl. a. undersköterskor. Omvårdnad Problem och åtgärder. Vätskerestriktion: Vid symtom och tecken på hjärtsvikt begränsa vätskeintaget till 1,5-2 liter vätska per dygn. För stort intag av vätska kan förvärra symtomen. Allt flytande räknas som vätska som te, kaffe, fil, mjölk, juice, soppa och alkohol.

Hjärtsvikt, omvårdnad fördjupning, Region Jönköpings län

Författare: Gudrun Arvidsson, lång erfarenhet inom vård- och omsorg som mentalskötare, sjuksköterska inom olika specialiteter, och vårdlärare och Anna Hedlund Leijon, gymnasielärare inom vård och omsorg med lång erfarenhet som både sjuksköterska och lärare.

(HSLF-FS 2016:40) föreskriver vad en journal ska innehålla. En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård  Undersköterska till Kardiologen , Hjärtcentrum i Umeå · Västerbottens läns landsting , Kardiologisk avdelning. Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning. View Anneli Pettersen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community.