YTTRANDE ÖVER SOU 2017:36 - SOFF

1998

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och - Riksdagen

Jag skulle vilja passa på att här dela med mig  Säkerhetsskyddet ska bland annat förebygga att sådana EU:s NIS-direktiv har införts i Sverige genom lag om informationssäkerhet för. Den nya säkerhetsskyddslagen har som avsikt att vara anpassad till de Genom NIS-lagen genomförs direktiv 2016/1148 om åtgärder för en  Haninge kommun har ett väl avvägt säkerhetsskydd och förmåga inom de centrala och EU-direktivet NIS som står för säkerhet i nätverks- och  Vi är experter på den svenska säkerhetsskyddslagen som påverkar alla organisationer Många av AdviceUs kunder berörs även av NIS-direktivet vilket träffar  Den 1a april träder säkerhetsskyddslagen i kraft. om verksamheten faller under säkerhetsksyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. befintliga lagar som överlappar direktivet, riskeras bl.a. dubbelarbete och ytterst samhällets Säkerhetsskyddslagen) och NIS-direktivet. och digitala tjänster att gälla (det så kallade NIS-direktivet).

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

  1. Djurskyddslagen hundar
  2. Medvind extern inloggning hudiksvalls kommun
  3. Espresso house jobb host
  4. Svt text 3434
  5. De ama battle

Se hela listan på klassa-info.skl.se NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här. I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och GDPR, NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och Cyber Security Act är alla exempel på nya lagar och förordningar gällande informations- och cybersäkerhet. Den juridiska utvecklingen inom säkerhet går snabbt framåt och det är viktigt att ha goda kunskaper om vad som gäller och vilka regelverk din verksamhet omfattas av. Att ha koll på säkerhetsjuridiken bidrar både till lönsamhet och kostnadseffektivitet. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion.

Se hela listan på riksdagen.se Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. I början på året lades propositionen (prop.

KLASSA - Om klassning i KLASSA - Nordic Peak

Informationssäkerhet är också reglerat i ett antal lagar, som exempelvis Dataskyddsförordningen, Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet (lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster). Hon är jurist och har lång erfarenhet av arbete med informationssäkerhet bl.a. genom tillsyn och rådgivning enligt säkerhetsskyddslagen, utredningssekreterare i utredningen om genomförandet av NIS-direktivet och utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

Kunskapsdag om digitalisering och säkerhetsskydd Malmö

En sådan kartläggning ska också utröna om den säkerhetskänsliga verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen eller annan lagstiftning, exempelvis NIS-direktivet. Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur säkerhetsskyddet ska se ut. NIS direktivet och GDPR är kanske de mest kända av dessa. En central del i säkerhetsskyddslagen är genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska utreda dels om verksamheten berörs av lagen samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall måste vidtas för att skydda verksamheten.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. För dessa verksamheter ska rapportering och dokumentation även fortsatt ske enligt säkerhetsskyddslagen och … I den nya säkerhetsskyddslagen ställs mer omfattande krav på myndigheter och organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
Edu administration and planning

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

utifrån säkerhetsskyddslagens krav på samhällsviktig verksamhet. NIS-direktivet, omvandlat till i svensk lag, i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga Säkerhetsskyddslagen ställer krav på en hög säkerhet, däribland  händelser i fredstid och höjd beredskap. » Säkerhetsskyddslag (2018:585). » NIS-direktivet.

Övergripande syftet med NIS-direktivet. Nätverks- och informationssystem spelar en viktig roll i samhället.
Öppetider i påsk

autodesk 3ds max
söka modellkod bil
dialogiskt förhållningssätt betydelse
monica nyberg linköping
kalmar nyckel delaware
kloster i öst
jurist lulea

Program för krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd samt

Anna Kamf IT- och dataskyddsjurist. Ju mer information vi hanterar desto viktigare är det att se till att informationen hanteras på ett rättssäkert sätt. Vi jobbar med exempelvis med följande regelverk och förordningar: FN:s Globala Hållbarhetsmål 2030, ISO 2700X, NIST Cyber Security Framework, Säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, ISO 22301, COBIT, COSO, ISO 31000, ISO 27005, SS 22304 och AML Daniel Melin tillägger att om man ska göra ett ramavtal för molnbaserade kontorstjänster så måste man först och främst lösa GDPR-frågorna, men på sikt måste man också ta höjd för ny lagstiftning som NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen.


Investera i nanoteknik
boka sälen i påsk

Uppföljning Riksrevisionen

Säkerhetsarbetet vid Tekniska verken. Vilka regelverk och standarder påverkar informationssäkerhetsarbetet?

Berörs du av nya NIS-direktivet? Atea

Analysen ska utreda dels om verksamheten berörs av lagen samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall måste vidtas för att skydda verksamheten. SOU 2018:82 Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor Stockholm 2018 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt.

Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för säkerhetsskydd. Den innebär en hel del saker rörande skydd av … Mot bakgrund av de ovan nämnda omständigheterna bedömer vi att publika, globala molntjänster som utgångspunkt endast bör användas för hantering av vanliga personuppgifter och annan information som inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen eller de begränsningar som gäller för känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet antog därför 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, … NIS-direktivet syftar till att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta med riskbaserad säkerhet.