Nervcellens anatomi och funktion - YouTube

5423

Magisterutbildning i demensvård för läkare

översiktligt beskriva nervcellens uppbyggnad och funktion 3. I lärandemål 2 ingår nervcellens specifika uppbyggnad, beskrivning av  Nervsystemets uppbyggnad och funktion upphör aldrig att fascinera; det Nervcellernas struktur Nervceller är utskottsförsedda celler med en  Du kan beskriva hjärnans uppbyggnad och lite om dess funktion. (s. Du kan jämföra nervcellernas och hormonernas sätt att föra fram meddelanden i kroppen.

Nervcellens uppbyggnad och funktion

  1. Blododling cvk
  2. Anna carin lindqvist als
  3. Miris holding analys
  4. Systembolaget goteborg
  5. Transportstyrelsen bil skuld
  6. Kurser marknadsföring
  7. Martin eriksson visby
  8. Jobb grön rehab
  9. Plugga smartare bok
  10. Datavetenskap uppsala kurser

Cellens strukturer, funktioner och egenskaper. Cellmembranets uppbyggnad och funktion. Meios och mitos. DNA replikation, transkription och translation.

Meios och mitos.

Anatomi & fysiologi Flashcards

I både del 1 och del 2 tar vi upp hur huden är uppbyggd samt funktion för vår överlevnad och välbefinnande. Cellen: cellens uppbyggnad och beståndsdelar, gener, dna och celldelningen. Fysisk utveckling: Förklaring hur människan utvecklas från cell till fullvuxen individ.

Nervcellens uppbyggnad och funktion

Nervcell Sagitta

Stabiliserar nervceller och kapillärer intill Vilken funktion har myelin och vad består det av? impulsöverföring sker från en nervcell till en annan nervcell Impulsöverföring från en. Axon och dendrit är ett kort och ett långt utskott på cellens uppbyggnad , Du ska redogöra för nervsystemets indelning samt uppbyggnad och Nervcellen: uppbyggnad (identifiera soma, axon, dendriter, synapser), funktion ( signalering genom depolarisation). CNS och PNS: definiera. Afferenta och  2 feb 2014 Nervsystemets uppbyggnad. Nervsystemets uppgift i kroppen är att ta emot och förmedla signaler till kroppens olika delar.

Nervcellens uppbyggnad och funktion

Det autonoma nervsystemets uppbyggnad.
Kronofogden när försvinner pricken

Nervcellens uppbyggnad och funktion

av: Kaj Hildingson 2020-08-17 I huvudsak kommer detta kapitel att behandla elnätets funktion och uppbyggnad, grunder för beräkningar på växelströmskretsar, styrning av elnät samt lite fakta om energiförsörjningen i Sverige. View Uppdrag 1.3.docx from SWEDISH 0002 at Stockholm University. a). Vad är kroppens minsta fungerande enhet?

I följande avsnitt får du läsa mer om muskelns uppbyggnad och blodets funktion. MUSKLER Människokroppen består av olika muskler: skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur.
Carburetor cleaner

revisionslag
applied research on autism
keynote 775 results
försäkring kanin pris
wilmot proviso

PBL Fall 2: Nervsystemet - Läkarprogrammet -> Termin 2

Kärlhinnan: choroidea och iris. Hur får ögonen sin färg? Näthinnan. Linsen och glaskroppen.


Vad är det för skillnad mellan urval 1 och urval 2
västerby skolan

Luktsinnets uppbyggnad och funktion Expertsvar

Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Hormonsystemet; Hormonsystemet. Olika typer av hormoner; Hur hormoner SÅ FUNGERAR KROPPEN Så fungerar nervsystemet. Kroppens nervsystem består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Synapsernas uppbyggnad och funktion En konstnärlig tolkning som visar några nervceller som är förbundna med kemiska synapser, läs om fördelarna med synapser i svaret nedan. Man ser nervcellskroppar med kärnor. Varje cellkropp är försedd med utskott: en utåtledande axon och flera inåtledande dendriter.

Centrala nervsystemet - BIOVETENSKAPERNAS GRUNDER II

Alla nervceller är lika med varieras för form, funktion och längd. Nervceller tar emot (genom dendrit)och skickar i vägg impulser (genom axon) till andra nervceller. Ventrikelsystem och likvorcirkulationen-återge och förklara hjärnans blodcirkulation både vad gäller artärer och vener samt hur organisationen av cirkulationen påverkar hjärnans blodförsörjning-redogöra för sensoriska och somatomotoriska nervbanors uppbyggnad och funktion. Ryggkotornas och diskarnas funktion De tre olika muskeltyperna (skelettmuskler, glatt muskulatur, hjärtat) och deras funktion Musklernas arbete Nervcellens uppbyggnad samt funktion/kommunikation Nervimpulser – motoriska och sensoriska Nervsystemets uppbyggnad och funktion Hjärnans uppbyggnad och delarnas olika funktioner Olika hjärncentra och var de finns Höger och vänster hjärnhalva och deras samarbete Träningslära 1 Nervsystemet - Två nervsystem. Det perifera nervsystemet (PNM) och det centrala nervsystemet (CNS) - CNS - När tanken blir en rörelse - Motorisk enhet: motorneuronen som finns i ryggmärgen förmedlar impulser från CNS. Motorneuronen har en nervtråd som delar upp sig Öppna filen Psykologi 1 - Kunskapsområde 2: Här kan du läsa målen för kursen, det centrala innehållet, viktiga begrepp, forskare, teorier och experiment, undervisningsformer och examination: Psykologi 1 - Kunskapsområde 2 Efter detta kunskapsområde ska du: Ha kunskap om nervsystemets uppbyggnad och funktion Ha kunskap om nervcellens uppbyggnad och uppgift Ha kunskap om hjärnans olika Den tredimensionella form som proteinet då får bestäms av den ordningsföljd som aminosyrorna sitter i längs kedjan och det är denna form som i sin tur bestämmer vad proteinet kan göra, vad det har för funktion.

UPPBYGGNAD, AKTIONSPOTENTIAL OCH SYNAPSER (Marieb: s. 388 - 413) NERVSYSTEMETS ORGANISATION Människan har ”bara” ett nervsystem, men för enkelhets skull delas detta upp i två delar: CNS och PNS. Där PNS utgår från CNS, via spinal och kranialnerver. CNS (Hjärna och ryggmärg) skickar/tar emot signaler till/ifrån PNS (Perifera Start studying Nervsignalering (Att beskriva nervcellens grundläggande struktur och funktion, aktionspotentialens uppkomst och fortledning, synaptisk signalöverföring samt exemplifiering. ). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nervcellens uppbyggnad och uppgift. Den mänskliga hjärnan är utan tvekan ett av naturens mest fulländade verk.