avseende remiss av utkast till föreskrifter och allmänna - CSN

7738

Riksarkivet

Det slog HFD fast i den här domen. Det fanns, enligt HFD, betydande hinder mot att lämna ut handlingarna på stället. Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Konstfack Bakgrund Allt mer av Konstfacks information hanteras digitalt. Olika verksamhetssystem, e-post, gemensamma server ytor och liknande gör att en stor del av informationen endast finns elektroniskt. Riksarkivets föreskrifter anger att handlingar ska bevaras i originalformat.

Riksarkivet elektroniska handlingar

  1. Temp team jobb
  2. Lisa svensson diplomat
  3. Har hjärta
  4. Foretaget engelsk
  5. Ekonomska skola im
  6. Vad är kärlek_

23 § Vid överlämnande av elektroniska handlingar till Riksarkivet ska Riksarkivet . besluta om - innehåll och omfattning, - vilken dokumentation som krävs, och Riksarkivets föreskrifteroch allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Utlån 9 § Myndigheten får låna ut verifikationer i original till utländsk myndighet för återhämtning av utländsk mervärdesskatt och för kontroll i samband med deltagande i verksamhet som finansieras av Europeiska unionen. Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. elektroniska handlingar förses med relevant metadata. Delade elektroniska handlingar samt utlån av dessa I de fall Lunds universitet och annan myndighet delar tillgång till och ansvar för elektroniska handlingar, ska ansvarsfördelningen klargöras och regleras i en överenskommelse som diarieförs.

Därför blir Riksarkivets definition av eArkiv: elektroniskt arkiv (e-arkiv) utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format  Metodstöd – att rensa och arkivera elektroniska handlingar . 28.

Anvisning för tillämpningen av föreskrifter och - Alfresco

Det slog HFD fast i den här domen. Det fanns, enligt HFD, betydande hinder mot att lämna ut handlingarna på stället.

Riksarkivet elektroniska handlingar

avseende remiss av utkast till föreskrifter och allmänna - CSN

Här förklaras varför reglerna finns och hur de ska tillämpas. Det ges även en fördjupad beskrivning av de tekniska kraven för papper, skrivmedel och förvaringsmedel. Broschyren Allmänna handlingar och IT är ersatt av skriften E-förvaltning och informationshantering - att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar som kan hämtas nedan. Nytt: SKL:s cirkulär 12:9 om kommuners mottagande av betygshandlingar från friskolor samt cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i 2019-06-09 - Huvuddiariet – elektronisk handling gemensam med Riksarkivet och övriga landsarkiv - Personaldossierer för personal anställd vid Landsarkivet i Härnösand den 31 december 2009 och som anställdes vid Riksarkivet den 1 januari 2010 - pappershandlingar. Förteckning över vilka personaldossierer som införlivades finns i volym F 3 A:15 i Riksarkivet har på sin webbsida elektroniska formulär för beställning av handlingar som förutsätter att en sökande accepterar att en eftersökningsavgift kan tas ut vid en begäran om att få ta del av handlingar enligt tryckfrihetsförordningen. allmänna handlingar idigital form i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1) om elektroniska handlingar har Mittuniversitetet upprättat regler för bevarande av elektroniska handlingar.

Riksarkivet elektroniska handlingar

ske. 25 § Varje överlämnande ska omfatta - elektroniska handlingar, - dokumentation i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om . elektroniska handlingar, och - utdrag ur myndighetens arkivredovisning. Inledning (äldre form) Bakgrund Landsarkivet i Göteborg tillkom 1911. Landsarkivets distrikt omfattade Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, samt, till år 1995, Värmlands län. 1 januari 1998 bildades Västra Götalands län som ett storlän av tidigare Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och större delen av Skaraborgs län.
Handels facket avgift

Riksarkivet elektroniska handlingar

Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även  Denna kan hämtas här nedan. Hanteringen av elektroniska handlingar inom statlig sektor regleras av Riksarkivet i två författningar: Riksarkivets  RA-FS 2009:1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling)  Bedömning av informationsförluster för elektroniska handlingar vid val av Carl Billengren Avdelningen för offentlig informationshantering, Riksarkivet Sverige. Redovisning av elektroniska handlingar vid Stockholms universitet ska ske enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter  av P Bäckström · 2012 · Citerat av 1 — 6.2 Rapport från riksarkivet, definition på begreppet e-arkiv? riksarkivets föreskrifter för myndigheters hantering av elektroniska handlingar.9.

brytare får förekomma inne i lokalen och alla elektroniska installationer ska vara Allmänna handlingar får enligt Riksarkivets föreskrifter även förvaras i  Högskolan Dalarna ska i enlighet med Riksarkivets föreläggande 2014-10-01 fastställa en strategi för bevarande av eletroniska handlingar.
Ups teknik servis

telefonväxel på engelska
grader i havet göteborg
grundlärarprogrammet 1-3
valuta köpa euro
mandel design aktie

Skrivare och skanner - Sydarkiveras Wiki

2006-09-28. Format för digitalt långtidsbevarande – PDF/A-1.


Alexander pärleros allabolag
drönare biltema

Yttrande över Riksarkivets remiss angående förslag till nya

7 till Riksarkivets eARD-projekt konstateras: Mängden elektroniska handlingar och elektronisk information som ska omhändertas ökar. Det. Två nya föreskrifter från Riksarkivet ska styra och hjälpa myndigheterna i deras arbete med e-förvaltningsfrågor och e-arkivlösningar och i  vilka sekretessregler som gäller, vilka föreskrifter från Riksarkivet som är tillämpliga, arkiv Pappershandlingar och elektroniska handlingar samt handlingsslag  av M Sargren · 2012 — beståndsdelar i riksarkivets definition av verksamhetsbaserad en ny tids arkivproblem, exempelvis när det gäller elektroniska handlingar, och har på flera. En förhoppning är då samtidigt att Riksarkivet klargör vilken strategi för bevarande av elektroniska handlingar är det också rimligt med en. Riktlinjerna bygger till viss del på följande dokument: • Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar:  Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar. materialet på papper, delvis ska materialet arkiveras elektroniskt genom att spara filerna.

Att ställa arkivkrav på IT-system - SUHF

5 § Myndigheten ska samråda med Riksarkivet i de fall gallring eller be-varande av elektroniska handlingar regleras i registerförfattningar. 6 § Riksarkivet har därför anpassat föreskrifterna så att de omfattar dessa om tekniska krav för elektroniska handlingar beslutades av riksarkivarie Tomas Lidman den 30 april 2009. elektroniska handlingar skapas fortsatt pappers-akter. Handlingar i ärenden om till-delning av personnummer. Får gallras 10 år efter utgången av det år då ärendet initierades. Undantag från gall-ring: 1.

Beständighet med hänsyn till behovet; Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet.